Alakoulut

Espoossa on 78 suomenkielistä peruskoulua, joista alakouluja on 45 kpl. Löydät ne valikosta.

Lisäksi on 14 kpl yhtenäistä peruskoulua, joissa on vuosiluokat 1–9.