Under fåglarnas flyttningstid brukar flera av de fågelarter, vadarfåglar, hökar och gäss som häckar i Barentsregionen ta vilopauser på Bredvikens våtmarker i Esbo för att inta föda. Fotoutställningen för oss till de hotade livsmiljöer som dessa arter lever i och visar oss den nordliga naturens skönhet.I Naturens hus Villa Elfvik 31.8.-16.10.2016.
Stadsdirektörerna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla föreslår en separat lösning för huvudstadsregionen i vård- och regionsförvaltningsreformen. Esbos stadsstyrelse behandlar förslaget på måndag.

Nyheter

RSS

Händelser

RSS
 • Findus och Pettson lever lyckliga i Pesonens lilla stuga och hittar på allt möjligt kul tillsammans. Äventyret börjar efter att de bestämt sig för att gå till stranden för att kasta smörgås.
 • Ihmefilmi: Persepolis (2007)
  27.9.2016 kl. 13.00
  IhmeFilmi, ett riksomfattande projekt i filmfostran, riktas till ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.
 • Esbo musikinstitut: EMO soi!
  27.9.2016 kl. 18.30
  Esbo musikinstitutets elever uppträder i Esbo kulturcentrum. På konserten hör man solister och kammarmusik.
 • Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkäs museichef Johanna Rassi berättar om gamla leksaker. På finska. Man kan ta med egna gamla leksaker! Under Senioreftermiddagarna i KAMU får vi höra föredrag om historia och museiarbete - men allra först dricker vi kaffe. Senioreftermiddagarna ordnas onsdagar kl. 14. Fritt inträde, frivillig kaffeavgift 1 €.