Liisa Polameri har i sina fotografier fångat fina detaljer i den närliggande naturen. Med en enkel färgskala skapar Polameri fin konst av känsliga ögonblick i naturen. Utställningen i Naturens hus Villa Elfvik 19.10. - 8.12.2016.
Stadsdirektörerna i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla föreslår en separat lösning för huvudstadsregionen i vård- och regionsförvaltningsreformen. Esbos stadsstyrelse behandlar förslaget på måndag.

Nyheter

RSS
  • I slutet av året tar HRM en ny stamvattenledning i bruk i västra Esbo. Nu har ledningen desinfekterats och provanvändning av ledningen inleds den 18 oktober. Provanvändningen pågår till den 10 november. Under provanvändningen av vattenledningen kan vattnets flödesriktning förändras kortvarigt.
  • Fortum och Esbo stad har avtalat om samarbete för att utveckla och genomföra energilösningar i Esbo. Målet med samarbetet är att få fram lösningar som bidrar till att betydligt minska koldioxidutsläppen från energiförbrukningen i Esbo före 2030.
  • Esbo Catering Ab och Omnia inleder i början av 2017 ett samarbete för en grundexamen för kock inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen i form av läroavtalsutbildning. Med anledning av detta ordnar vi ett informationsmöte 26.10.2016 kl. 14 i Pihatalos personalrestaurang på Ämbetsplatsen 3 A, 3 vån.

Händelser

RSS