732 kandidater ställer upp i kommunalvalet i Esbo

10.3.2017 kl. 12.45

15 partier och grupper ställer upp i kommunalvalet. Det är lika många som år 2012.

Följande har lämnat kandidatansökan inom utsatt tid:

 • Feministiska partiet r.p. (4 kandidater)
 • Självständighetspartiet r.p. (2 kandidater)
 • Samlingspartiet r.p. (111 kandidater)
 • Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism r.p. (1 kandidat)
 • Liberalpartiet – Frihet att välja r.p. (8 kandidater)
 • Sannfinländarna r.p. (112 kandidater)
 • Piratpartiet r.p. (8 kandidater)
 • Centern i Finland r.p. (43 kandidater)
 • Finlands Kommunistiska Parti r.p. (11 kandidater)
 • Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (68 kandidater)
 • Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (112 kandidater)
 • Svenska folkpartiet i Finland r.p. (77 kandidater)
 • Vänsterförbundet r.p. (63 kandidater)
 • Gröna förbundet r.p (111 kandidater)
 • Övriga (1 kandidat)

Antalet kandidater är totalt 732. År 2012 var antalet 701. Bland kandidaterna finns 12 riksdagsledamöter och 58 nuvarande fullmäktigeledamöter. 318 kvinnor och 414 män kandiderar.

Kandidaternas snittålder är 48 år. Åldersfördelningen är följande:

 • 77 kandidater är under 30 år
 • 236 kandidater är 30-45 år
 • 269 kandidater är 45-60 år
 • 150 kandidater är över 60 år

Centralvalnämnden avgör partiernas och valmansföreningens inbördes ordning 6.3.2017. Centralvalnämnden sammanställer kandidatlistorna 9.3, varvid kandidatnumren klarnar.

Kommunalvalet går av stapeln söndagen den 9 april 2017. Du kan förhandsrösta i hemlandet 29.3–4.4 och utomlands 29.3–1.4. I valet i Esbo väljs 75 fullmäktigeledamöter och de inleder sin mandatperiod 1.6.2017.

www.esbo.fi/sv-FI/Esbo_stad/Medborgarinflytande/Val

www.esbo.fi/sv-FI/Esbo_stad/Beslut/Stadsfullmaktige