Barndagvård och utbildning

Esbo erbjuder utbildningsmöjligheter för kommunbor i alla åldrar och uppmuntrar till ett livslångt lärande. I dagvården har barnen en trygg vårdplats där de får växa, lära och utvecklas. Esbos grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och Aalto-universitetet erbjuder undervisning av hög kvalitet. Arbetarinstitutet möjliggör självutveckling genom ett mångsidigt kursutbud.

Den svenskspråkiga dagvården ordnas både kommunalt och privat i daghem och gruppfamiljedaghem samt som familjedagvård. Förskoleundervisning ordnas i flera av stadens daghem och skolor. Esbo har tolv svenskspråkiga skolor med grundläggande utbildning och ett svenskspråkigt gymnasium. Enheten Svenska bildningstjänster koordinerar också de svenskspråkiga skolelevernas eftermiddagsverksamhet.