Barndagvård och utbildning

Esbo erbjuder utbildningsmöjligheter för kommunbor i alla åldrar och uppmuntrar till ett livslångt lärande. I dagvården har barnen en trygg vårdplats där de får växa, lära och utvecklas. Esbos grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och Aalto-universitetet erbjuder undervisning av hög kvalitet. Arbetarinstitutet möjliggör självutveckling genom ett mångsidigt kursutbud.

Den svenskspråkiga dagvården ordnas både kommunalt och privat i daghem och gruppfamiljedaghem samt som familjedagvård. Förskoleundervisning ordnas i flera av stadens daghem och skolor. Esbo har tolv svenskspråkiga skolor med grundläggande utbildning och ett svenskspråkigt gymnasium. Enheten Svenska bildningstjänster koordinerar också de svenskspråkiga skolelevernas eftermiddagsverksamhet.

I Esbo har skolorna under läsåret förberett sig för den nya läroplanen som tas i bruk i augusti 2016. Varje skola har gjort upp en egen plan för att utveckla sin verksamhetskultur och nya redskap och metoder kommer stegvis in i undervisningen.
Verksamheten i lärocentret Opinmäki i Esbo främjar välfärd för och gemenskap bland människor i alla åldrar och med olika kulturell bakgrund. Därför har den internationella organisationen för lärande städer, International Association of Educating Cities, belönat lärocentret för dess goda verksamhetssätt.

Nyheter

RSS
  • Nämnden behandlade bland annat gymnasiets läroplan och avgifterna för småbarnspedagogik.
  • Esbo är enligt en internationell jämförelse den stad i Europa där det går mest hållbart till. Undersökning visar att utvecklingen i den växande staden är bärkraftig ekonomiskt, sociokulturellt och ekologiskt sett. I jämförelsen, som utfördes av EU:s ordförandeland Holland, deltog 140 europeiska städer.

Händelser

RSS
  • Låt oss dela med oss av våra minnen. Olika generationer möts vid denna utställning som kallar till sagoskogens stigar. I sagoskogen förverkligas en hållbar livsstil. Inom projektet På tidsresa har barn, familjer och fostrare i daghem i Esbo gett sig ut på äventyr i olika generationers barndom. I Naturens hus Villa Elfvik 4.5.-26.6.2016.
Publicerad 26.1.2012 kl. 16.00 , uppdaterad 4.8.2014 kl. 8.49