Barndagvård och utbildning

Esbo erbjuder utbildningsmöjligheter för kommunbor i alla åldrar och uppmuntrar till ett livslångt lärande. I dagvården har barnen en trygg vårdplats där de får växa, lära och utvecklas. Esbos grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och Aalto-universitetet erbjuder undervisning av hög kvalitet. Arbetarinstitutet möjliggör självutveckling genom ett mångsidigt kursutbud.

Den svenskspråkiga dagvården ordnas både kommunalt och privat i daghem och gruppfamiljedaghem samt som familjedagvård. Förskoleundervisning ordnas i flera av stadens daghem och skolor. Esbo har tolv svenskspråkiga skolor med grundläggande utbildning och ett svenskspråkigt gymnasium. Enheten Svenska bildningstjänster koordinerar också de svenskspråkiga skolelevernas eftermiddagsverksamhet.

Solen strålade ikapp med de cirka 7000 skolelever som på tisdagen den 13.9.2016 samlades i Alberga idrottspark för School Action Day. Elever från grundskolorna i huvudstadsregionen fick testa olika idrottsgrenar under heldagsevenemanget som nu ordnades för andra gången.
UNESCO utsåg i fjol Esbo stad till en föregångare i livslångt lärande. Välkommen på mässan Ett lärande Esbo fredag 23.9. kl. 10-14 för att uppleva hur man i Esbo lär sig genom hela livet! Tillställningen inleds med en paneldiskussion på finska kl. 10-14.

Nyheter

RSS
Publicerad 26.1.2012 kl. 16.00 , uppdaterad 4.8.2014 kl. 8.49