Barndagvård och utbildning

Esbo erbjuder utbildningsmöjligheter för kommunbor i alla åldrar och uppmuntrar till ett livslångt lärande. I dagvården har barnen en trygg vårdplats där de får växa, lära och utvecklas. Esbos grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och Aalto-universitetet erbjuder undervisning av hög kvalitet. Arbetarinstitutet möjliggör självutveckling genom ett mångsidigt kursutbud.

Den svenskspråkiga dagvården ordnas både kommunalt och privat i daghem och gruppfamiljedaghem samt som familjedagvård. Förskoleundervisning ordnas i flera av stadens daghem och skolor. Esbo har tolv svenskspråkiga skolor med grundläggande utbildning och ett svenskspråkigt gymnasium. Enheten Svenska bildningstjänster koordinerar också de svenskspråkiga skolelevernas eftermiddagsverksamhet.

Nämnden Svenska rum har valt Aaro Partanen, rektor vid Ruusutorpan koulu till Årets brobyggare 2016.
En titt in i dagens skolvardag kan överraska många - undervisning i den form många föräldrar minns den är ett minne blott. I stället jobbar man kring större temahelheter, i flexibla klassrum, med digitala inlärningsmiljöer och nya apparater.

Nyheter

RSS
Publicerad 26.1.2012 kl. 16.00 , uppdaterad 4.8.2014 kl. 8.49