Anmälningsinstruktioner

Arbetarinstitutets kurser är i första hand riktade till vuxna men vi ordnar även familjekurser och kurser för skolelever. Institutet erbjuder även så kallade öppna verkstäder i bl.a. sömnad, konst och datateknik.

Observera att kursprogrammet gäller för hela läsåret 2017-18! Inget nytt kursprogram utkommer till våren.

Anmälningar till höst- och vårkurser 9-16.8.2017

Internet, www.ilmonet.fi från och med kl.10

Telefon 09 816 57890, kl. 10-12, 13-15

ämnesvis enligt följande: 9.8 Bildkonst; Informationsteknik 10.8 Motion, hälsa och välmående 14.8 Hem och trädgård; Huslig ekonomi; Människan, samhället och kulturen 15.8 Hantverk och handarbete; Litteratur och teater; Musik; Teknik och trafik 16.8 Språk

Efter anmälningsveckan kan du fortsättningsvis anmäla dig till kurser med lediga platser per tfn 09 816 57890 eller via Ilmonet.

Anmäl dig i god tid! En kurs kan inhiberas redan två veckor innan kursstart om inte det fasställda minimiantalet deltagare uppfylls.

Då du anmäler dig via Ilmonet:

Registrera dig i förväg med dina nätbankskoder, så att du kan skapa dig ett eget användarnamn och lösenord. Det här möjliggör en snabb och smidig kursanmälning. Det går inte att anmäla en annan person via Ilmonet.

Då du anmäler dig via telefon uppge:
Kursnummer
Personbeteckning
Namn och adress
Mobiltelefonnummer och e-postadress
Eventuell arbetslöshet (tilläggsinformation se Allmän info; Rabatt)

Din anmälan är bindande. Då du anmält dig skickas bekräftelse på din anmälan per e-post. Fakturan, som bl.a. innehåller uppgifter om kursnummer, startdatum och undervisningsplats, skickas hem efter kursstarten.

Vi beaktar inte anmälningar som skickas per e-post.

Om kursen är fullbokad lönar det sig att anmäla sig till kölistan. Vi meddelar dig om det senare blir en ledig plats.
Om du anmäler en annan person till en kurs behöver du personens adress och personnummer.

En elev som är under 18 år bör anmälas av en vuxen. Anmälningen bör ske per telefon. Kursfakturan sänds till den vuxna.