Anmälningsinstruktioner

Arbetarinstitutets kurser är i första hand riktade till vuxna men vi ordnar även familjekurser och kurser för skolelever. Institutet erbjuder även kurser inom Öppna universitetet samt så kallade öppna verkstäder i bl.a. sömnad, konst och datateknik.

Anmälningar till vårens kurser  7-9.12.2016

Internet, www.ilmonet.fi från och med kl.10

Telefon 09 816 57890, kl. 10-12, 13-15

ämnesvis enligt följande: 7.12 Språk; Människan,samhället och kulturen; Teknik och trafik; Hem och trädgård 8.12 Hantberk och handarbete; Bildkonst; Huslig ekonomi 9.12 Litteratur och teater; Musik; Informationsteknik; Motion, hälsa och välmående

Efter anmälningsveckan kan du fortsättningsvis anmäla dig till kurser med lediga platser per tfn 09 816 57890 eller via Ilmonet.

Anmäl dig i god tid! En kurs kan inhiberas redan två veckor innan kursstart om inte det fasställda minimiantalet deltagare uppfylls.

Då du anmäler dig via Ilmonet:

Registrera dig i förväg med dina nätbankskoder, så att du kan skapa dig ett eget användarnamn och lösenord. Det här möjliggör en snabb och smidig kursanmälning. Det går inte att anmäla en annan person via Ilmonet.

Då du anmäler dig via telefon uppge:
Kursnummer
Personbeteckning
Namn och adress
Mobiltelefonnummer och e-postadress
Eventuell arbetslöshet (tilläggsinformation se Allmän info; Rabatt)

Din anmälan är bindande. Då du anmält dig skickas bekräftelse på din anmälan per e-post. Fakturan, som bl.a. innehåller uppgifter om kursnummer, startdatum och undervisningsplats, skickas hem efter kursstarten.

Vi beaktar inte anmälningar som skickas per e-post.

Om kursen är fullbokad lönar det sig att anmäla sig till kölistan. Vi meddelar dig om det senare blir en ledig plats.
Om du anmäler en annan person till en kurs behöver du personens adress och personnummer.

En elev som är under 18 år bör anmälas av en vuxen. Ange personuppgifterna per telefon till Arbis. Kursfakturan sänds till den vuxna.