Ofta frågat

1. Varför avskaffades det gamla anmälningssystemet?
Via Ilmonet får kommuninvånarna tillgång till hela kursutbudet i huvudstadsregionens samtliga institutkursutbud via en enda kanal. På en och samma adress kan du anmäla dig till olika instituts kurser. Ilmonet gör anmälningen smidigare.

Ilmonet förbättras hela tiden och flera funktioner läggs till.

2. Får man gå på en kurs i ”fel” stad?
Ja. Vem som helst kan delta i såväl svenska som finska kurser i arbetar-, medborgar- och vuxeninstituten.

3. Vem ska jag kontakta i frågor om personuppgifter, fakturering och annat liknande?
Kontakta det instiutet som arrangerar kursen. Alla insitut har nämligen sina egna kundsystem.

4. Varför varierar studieavgifterna i de olika kommunerna?
Kommunerna i huvudstadsregionen är självständiga och eftersom det är kommunen som äger instituten, bestämmer också kommunen om avgifterna.

5. Vad är det för skillnad på arbetar- och medborgarinstitut?
Skillnaden är historisk och gäller i praktiken bara namnet. Samma principer och värderingargäller för verksamheten vid samtliga institut.

Ilmonet

1. Ilmonet känns långsam
Långsamheten kan ha flera orsaker. Telekommunikationsförbindelsen kan vara överbelastad eller också är dess kapacitet alltför liten. Webbläsarna fungerar med olika snabbhet. Datorernas operativsystem kan förorsaka problem.

I samband med anmälningarna till kurserna utsetts programmet för hård belastning några gånger om året. Sådana stockningar är ändå mycket kortvariga.

2. Datasäkerheten
Datasäkerheten har garderats på bästa möjliga sätt. Du kan tryggt anmäla dig med personbeteckning och namn.

Användningen av nätbankskoder är etablerad och allmän praxis vid elektronisk legitimation. Nätbankskoderna underlättar senare kommunikation. De behövs när man vill ändra sina egna uppgifter och kommentera kurser. Vid anmälningen är de inte nödvändiga.

3. De studerande behandlas inte jämlikt, eftersoma alla inte har Internet-uppkoppling hemma. Har man tänkt då den saken?
Anmälningen till kurserna börjar samtidigt på webben, per telefon och i kansliet. Det finns inga kvoter för någon av anmälningsformerna.

4. Om jag anmäler mig per telefon, kan jag se min anmälning under mina egna uppgifter i Ilmonet?
Ja, det kan du.

5. Om jag anmäler mig via Ilmonet, kan jag annullera min anmälning per telefon?
Ja, det kan du, enligt institutets annulleringsvillkor. Villkoren finns på institutets webbplats. Kontakta det institut som arrangerar kursen.

6. Varför hittar jag inte kursen i Ilmonet trots att den finns i studieprgrammet?
Det kan hända att kursen har inhiberats efter det att programmet trycktes. Kontakta det institut som skulle ha arrangerat kursen.

7. Jag har ett kundnummer, men hittar ingen plats för det.
Kundnummer används inte längre. I stället används personbeteckningen.

8. Ilmonet har fått min dator att låsa sig. Vad ska jag göra?
Stäng webbläsaren och öppnade den igen. Starta om datorn om den har låst sig helt och hållet. (Tips: tryck på strömavbrytaren cirka fem sekunder så stängs datorn av.)

9. Jag får ett meddelande per e-post om att anmälningen lyckades, men får jag veta om att jag står i kö?
Ja, det får du, under förutsättning att institutet har din e-postadress.

10. Var kontrollerar jag vilken kurs jagblev anmäld till, om jag inte får något meddelande per e-post?
Du kan kontrollera det genom att logga in på Ilmonet och gå in på Mina egna uppgifter. Du kan också fråga institutet.

11. Hur hittar jag kurser för specialgrupper i Ilmonet?
Kurser för specialgrupper, till exempel för seniorer, hittar du under med hjälp av Sökord under Avancerad sökning.

12. Varför går det inte att annullera anmälningen?
Antagligen är det för sent att annullera. Kontrollera annulleringsvillkoren på institutets webbplats.