Kontaktuppgifter

ESBO ARBIS KUNDTJÄNST: må-fr kl. 9-15

Besöksadress: Svenska bildningstjänster kundservice (Folkhälsanhuset), Vindgränden 6, 02100 Esbo

Faktureringsärenden/Kursanmälningar: tfn 09 816 57890, kl. 10-12 och 13-15

e-post: arbis@esbo.fi

Postadress: Esbo Arbis, PB 3560, 02070 ESBO STAD

PERSONAL:

Barbro Högström, rektor, tfn 050 351 1497

Ann-Christine Stenbacka, biträdande rektor, tfn 050 357 7202

Maria Coles, planeringsansvarig lärare, tfn 046 877 2861

Åke Ryynänen, planeringsansvarig lärare, tfn 050 428 9435

Carina Lindholm, t.f.planeringsansvarig lärare, tfn 043 825 3630

Anette Ohlström, avdelningssekreterare, tfn 050 428 9342

Ann Sandqvist, byråsekreterare, tfn 043 826 6259

e-post: förnamn.efternamn@esbo.fi, undantag anette.a.ohlstrom@esbo.fi 

Vägledning!

Behöver du hjälp med att hitta information om kurser eller vill du diskutera olika alternativ med någon?

Vid Esbo Arbis betjänar dig
vägledningskoordinator Peter Damlin, Vindgränden 6, Hagalund (Folkhälsans hus), ons kl 11-14.

tfn 043 825 3222
peter.damlin@esbo.fi

Vill du veta mera allmänt om utbildningar i Svensk-Finland kontakta:

Utbildningsrådgivning
tfn:  0295 020 712
utbildningsrådgivning@te-byran.fi