Projekt och samarbeten

Hållbar utveckling

Esbo Arbis har i många år arbetat systematiskt med att främja hållbar utveckling i vår verksamhet och i vårt kursutbud. År 2014 blev vi beviljade ett certifikat för hållbar utveckling av Okka-stiftelsen och i år 2017 strävar vi efter att förnya certifikatet.

Den hållbara utvecklingen genomsyrar hela vår verksamhet både ifråga om social- och kulturell hållbarhet samt ifråga om ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Under läsåret 2016-2017 har vi valt att utveckla följande teman: förebyggande och återvinning av avfall, fri bildning på svenska som en del av Svenska bildningstjänster och välmående hos personal och studerande. Programmet för hållbar utveckling kan läsas här:

Arbis program för hållbar utveckling (pdf, 88 Kt)

Ny organisationsmodell 2015

Esbo Arbis beviljades våren 2015 medel för att utarbeta en kostnadseffektiv och kvalitativ struktur för Esbo Arbis som från och med 1.1.2015 blev en del av Svenska bildningstjänster. Under projektet skapades bland annat en organisationsmodell, uppdaterade processbeskrivningar och därtill gjordes en kund- och behovsanalys. Under hösten 2016 fortsätter kvalitets- och utvecklingsprojektet och syftet är att utarbeta ett kvalitetssystem, skapa verktyg för uppföljning och planering av ekonomin, uppdatera utvecklings-, marknadsförings- och läroplanen samt skapa förutsättningar för vidare ansökning av certifikat för hållbar utveckling.

Livslångt lärande

Esbo Arbis startade utvecklingsprojektet ”Ett livslångt lärande främjar studerandes livskvalitet och möjliggör en hållbarutveckling samt jämlikhet för individen” år 2010. Under 2012 fortsatte projektet med att främja hälsa, främja social sammanhörighet bland seniorerna, hållbar livsstil. Kurser i modulform fortsatte också år 2012. Studeranden kunde välja korta kurser inom bildkonst för att pröva olika konstformer till billigt kurspris. Kurserna planerades som farledsstudier där man kan utveckla sitt konstskapande efter egna önskemål och möjligheter. Kurserna planerades delvis som Moodlekurser inom Esbo Arbis webbinstitut. Dessutom ordnades kurser i trädgårdsplanering i modulform.

Samarbete

Esbo Arbis samarbetar liksom tidigare år med stadens skolor. I Mattlidens skola och Vindängens skola ordnas det klubbverksamhet.  Kurser ordnas även i Folkhälsans hus i Vindängen, Hagalund. Kurserna ordnas både i samservicens utrymmen och i Folkhälsans egna utrymmen.