Projekt och samarbeten

Projekt

Esbo Arbis beviljades våren 2015 medel för att utarbeta en kostnadseffektiv och kvalitativ struktur för Esbo Arbis som från och med 1.1.2015 blev en del av Svenska bildningstjänster. Under projektet skapades bland annat en organisationsmodell, uppdaterade processbeskrivningar och därtill gjordes en kund- och behovsanalys. Under hösten 2016 fortsätter kvalitets- och utvecklingsprojektet och syftet är att utarbeta ett kvalitetssystem, skapa verktyg för uppföljning och planering av ekonomin, uppdatera utvecklings-, marknadsförings- och läroplanen samt skapa förutsättningar för vidare ansökning av certifikat för hållbar utveckling.

Esbo Arbis startade utvecklingsprojektet ”Ett livslångt lärande främjar studerandes livskvalitet och möjliggör en hållbarutveckling samt jämlikhet för individen” år 2010. Under 2012 fortsatte projektet med att främja hälsa, främja social sammanhörighet bland seniorerna, hållbar livsstil. Kurser i modulform fortsatte också år 2012. Studeranden kunde välja korta kurser inom bildkonst för att pröva olika konstformer till billigt kurspris. Kurserna planerades som farledsstudier där man kan utveckla sitt konstskapande efter egna önskemål och möjligheter. Kurserna planerades delvis som Moodlekurser inom Esbo Arbis webbinstitut. Dessutom ordnades kurser i trädgårdsplanering i modulform. Projektet fortsätter 2013.

Samarbete

Esbo Arbis samarbetade liksom tidigare år med stadens skolor. I Mattlidens skola och Vindängens skola ordnades det klubbverksamhet.  Kurser ordnades även i Folkhälsans hus i Vindängen, Hagalund. Kurserna ordnades både i samservicens utrymmen och i Folkhälsans egna utrymmen. Samarbetet med Åbo Akademi fortsatte med ÖPU-kurser som nu också ordnades i samarbete med Helsingfors arbis.