Dagvård

Du som har barn under skolåldern har enligt lagen rätt att välja mellan följande alternativ då det gäller vård av barnet:

  • sköta barnet hemma med hemvårdsstöd om familjen har ett barn under 3 år
  • kommunal dagvård
  • ordna dagvård med privat stöd d.v.s. en privat dagvårdsplats eller en vårdare i hemmet som är anställd genom arbetsavtal.

Målet är att erbjuda familjerna möjligheten att välja en dagvårdsform som passar barnets och familjens behov och som främjar barnets växande, lärande och utveckling.

I dagvården värderar vi barndomen och vi strävar efter att i verksamheten beakta barnets individualitet, ålder och utvecklingsbehov.

Läs mera om hur du gör ansökan om dagvård.

Dagvård på sommaren 2016 7.3.2016
Under perioden 4.7–31.7.2016 ordnas den svenska dagvården i Finno daghem. De övriga svenskspråkiga daghemmen i staden är stängda.
Öppet hus på daghemmen i Esbo 27.1.2016
Under våren 2016 tar alla svenskspråkiga kommunala daghem i Esbo emot besök första fredagen i månaden kl. 9-11. Då är det möjligt för föräldrar att bekanta sig med daghemmen.

Nyheter

RSS
  • Verksamheten i lärocentret Opinmäki i Esbo främjar välfärd för och gemenskap bland människor i alla åldrar och med olika kulturell bakgrund. Därför har den internationella organisationen för lärande städer, International Association of Educating Cities, belönat lärocentret för dess goda verksamhetssätt.
  • Nämnden Svenska rum föreslår att den subjektiva rätten till småbarnspedagogik begränsas i enlighet med lagen. Nämnden behandlande också bl.a. eftermiddagsverksamhetens kundavgifter och integrationsstigen inom Svenska bildningstjänster. Mattlidens skola fastställdes som partnerskola för klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet.
  • Esbo stad frågade föräldrar vad som ur barnets synvinkel är det bästa sättet att ordna dagvård 20 timmar per vecka.
  • Har du frågor som berör ansökan om dagvårdsplats på svenska i Esbo? Från och med 4.1.2016 betjänar barninvalskoordinatorerna på servicenumret 09 8162 7600 eller på e-posten dagis@esbo.fi.
  • Under perioden 28.12.2015–6.1.2016 koncentreras den svenskspråkiga dagvården till Finno-, Lagstads- och Westends daghem. De övriga svenskspråkiga daghemmen i staden är stängda under perioden.

Evenemang

RSS
  • Låt oss dela med oss av våra minnen. Olika generationer möts vid denna utställning som kallar till sagoskogens stigar. I sagoskogen förverkligas en hållbar livsstil. Inom projektet På tidsresa har barn, familjer och fostrare i daghem i Esbo gett sig ut på äventyr i olika generationers barndom. I Naturens hus Villa Elfvik 4.5.-26.6.2016.
Publicerad 5.1.2012 kl. 15.10 , uppdaterad 20.5.2016 kl. 9.27