Dagvård

Du som har barn under skolåldern har enligt lagen rätt att välja mellan följande alternativ då det gäller vård av barnet:

  • sköta barnet hemma med hemvårdsstöd om familjen har ett barn under 3 år
  • kommunal dagvård
  • ordna dagvård med privat stöd d.v.s. en privat dagvårdsplats eller en vårdare i hemmet som är anställd genom arbetsavtal.

Målet är att erbjuda familjerna möjligheten att välja en dagvårdsform som passar barnets och familjens behov och som främjar barnets växande, lärande och utveckling.

I dagvården värderar vi barndomen och vi strävar efter att i verksamheten beakta barnets individualitet, ålder och utvecklingsbehov.

Läs mera om hur du gör ansökan om dagvård.

Öppet hus på daghemmen i Esbo 31.8.2016
Under verksamhetsåret 2016-2017 tar alla svenskspråkiga kommunala daghem i Esbo emot besök första fredagen i månaden kl. 9-11. Då är det möjligt för föräldrar att bekanta sig med daghemmen.
Dagvård på sommaren 2016 7.3.2016
Under perioden 4.7–31.7.2016 ordnas den svenska dagvården i Finno daghem. De övriga svenskspråkiga daghemmen i staden är stängda.

Nyheter

RSS
Publicerad 5.1.2012 kl. 15.10 , uppdaterad 20.5.2016 kl. 9.27