Privat dagvård

Som förälder kan du välja privat barndagvård och ansöka om stöd för privat vård av barn. Stödet betalas till privata daghem, familjedagvården samt till en av kommunen godkänd vårdare som arbetar i hemmet och som familjen ingått arbetsavtal med.

Den privata barndagvården produceras av en privat företagare eller en sammanslutning och stöds och övervakas av staden. Ansökan om privat barndagvård lämnas direkt till den önskade vårdplatsen. Tjänsteproducenten beslutar om barnantagningen och om dagvårdsavgifterna.

Upplysningar om privat familjedagvård lämnas av dem som ansvarar för upplysningar om vårdplatser inom kommunal barndagvård (se Kommunal dagvård). Kontaktuppgifter till de privata daghemmen och gruppfamiljedaghemmen finns på daghemmens egna hemsidor som finns listade till höger.

Det lagstadgade stödet för privat vård och Esbotillägget

I stödet för privat vård ingår vårdpenning, inkomstrelaterat vårdtillägg samt Esbotillägg. Lagstadgat stöd för privat vård av barn med Esbo kommuntillägg ansöks hos Fpa. Ansökningsblanketter fås på internet, Fpa:s lokala kontor, mödra- och barnrådgivningarna, social- och hälsovårdscentralerna och på samservicekontoren. Fpa betalar stödet för privat vård direkt till den privata tjänsteproducenten.

Hemvårdsstöd och stöd för privat vård kan betalas samtidigt till familjen så att föräldrarna för varje barn individuellt kan välja vårdform (hemvårdsstöd, privat eller kommunal dagvård). Om familjen har beviljats stöd för privat vård, kan barnet inte beviljas en klubbplats.

För barn som utöver förskolan är i privat familjedagvård utbetalas ett kommuntillägg. Tillägget är 100 € / mån för hela läsåret.

Stödet för privat vård betalas individuellt för varje barn. Stödet består av en vårdpenning, Esbotillägget samt ett eventuellt vårdtillägg. Heldagsvård är dagvård som omfattar mer än 5 timmar per dag och över 25 timmar per vecka. Halvdagsvård är mindre än 25 timmar per vecka. Stöd ansöks från FPA.

De individuella stöden och beloppen per barn fr.o.m. 1.1.2016 ser du i den här tabellen.

Om du vill har råd om hur du ska gå till väga då du vill anställa en vårdare i hemmet genom lagstadgat stöd för privat vård eller om du vill veta mer om privata familjedagvårdare kontakta

Svenska bildningstjänster
Carola Backman
PB 32, 02070 ESBO STAD
tfn 8165 2357

 På samma adress kan du lämna in ansökningar om Esbo stads stöd.

Publicerad 11.1.2012 kl. 0.00 , uppdaterad 24.3.2016 kl. 14.42