Verksamhetskultur i utveckling

Syftet med det så kallade KETO-projektet är att stöda förskolornas och skolornas arbete att utveckla sin verksamhetskultur enligt de krav som LP 2016 och Esbos digiberättelse ställer. Det 1,5 åriga projektet har beviljats statsunderstöd av Undervisnings- och kulturministeriet.

KETO- projektets delområden

  • Pedagogisk användning av ICT i undervisningen
  • Utveckla helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga läroämnen
  • Främjandet av delaktighet, välmående och trivsel i skolgemenskapen
  • Utveckling av handledning i slutskedet av den grundläggande utbildningen

Varför behövs projektet?

Målet är att främja pedagogisk användning av ict i undervisningen i förskola och skola samt att hitta praktiska arbetssätt som stöder elevernas lust och motivation till lärande. Genom projektet är målet även att stärka elevers delaktighet i att utveckla skolans verksamhetskultur.

Projektet stöder skolan med att utveckla sin verksamhetskultur och att dela med sig av goda förfaringssätt. Skolan får stöd i att målmedvetet utveckla pedagogisk användning av ICT.

Ansvar för de olika delområden i projektet inom Svenska bildningstjänster:

- Pedagogisk användning av ICT i undervisningen:
Heidi Björstäkt (pedagogisk ICT-handledare)

- Utveckla helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga läroämnen
- Främjandet av delaktighet, välmående och trivsel i skolgemenskapen
- Utveckling av handledning i slutskedet av den grundläggande utbildningen
Outi Saloranta-Eriksson (undervisningschef)
Marika Lostedt (specialplanerare)

e-post: förnamn.efternamn(a)esbo.fi

Skolorna och personalen delaktiggörs på olika sätt inom ramen för projektet. Att utveckla verksamhetskulturen i skolan hör till alla!