Förskoleundervisning

Alla barn har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. Från 1.8.2015 är förskolan obligatorisk. I förskolan ges barnet förutsättningar att växa, utvecklas och lära. Förskolan ska ge barnet positiva inlärningsupplevelser, möjligheter till mångsidigt umgänge med jämnåriga och förstärka självförtroendet. Förskoleundervisningens innehåll bestäms av de nationella läroplansgrunderna och den kommunala läroplanen. Från 1.8.2016 togs en ny läroplan i bruk.

Verksamheten innehåller följande delar:

  • Språk och interaktion
  • Matematik
  • Natur och miljö
  • Etik och livsåskådning
  • Hälsa
  • Fysisk och motorisk utveckling

Varje barn i förskolan har en egen plan för sitt lärande. Planen stöder personalen i planeringen och genomförandet av förskoleundervisningen. Du har möjlighet att ta del av planen vid ett föräldrasamtal i början av höstterminen.

Förskolans elevupptagningsområde (välj områdessökning) är det samma som för skolornas årskurser 1-6.