Förskoleundervisning

Alla barn har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. Från 1.8.2015 är förskolan obligatorisk. I förskolan ges barnet förutsättningar att växa, utvecklas och lära. Förskolan ska ge barnet positiva inlärningsupplevelser, möjligheter till mångsidigt umgänge med jämnåriga och förstärka självförtroendet. Förskoleundervisningens innehåll bestäms av de nationella läroplansgrunderna och den kommunala läroplanen. Från 1.8.2016 tas en ny läroplan i bruk.

Verksamheten innehåller följande delar:

  • Språk och interaktion
  • Matematik
  • Natur och miljö
  • Etik och livsåskådning
  • Hälsa
  • Fysisk och motorisk utveckling

Varje barn i förskolan har en egen plan för sitt lärande. Planen stöder personalen i planeringen och genomförandet av förskoleundervisningen. Du har möjlighet att ta del av planen vid ett föräldrasamtal i början av höstterminen.

Förskolans elevupptagningsområde (välj områdessökning) är det samma som för skolornas årskurser 1-6.

Skolfred handlar om att göra tillsammans 21.8.2015
Hur går det när man ber över 600 elever från förskolan upp till klass nio att bilda ett led? Hur bra som helst! Åtminstone i nya Storängens skola, där alla elever och lärare utlyste skolfreden hand i hand.

Nyheter

RSS
Publicerad 17.1.2012 kl. 0.00 , uppdaterad 10.2.2016 kl. 14.34