Arbets- och lovtider

Läsåret 2016–2017

Höstterminen tisdag 16.8–torsdag 22.12.2016
Höstlov torsdag–fredag 20–21.10.2016
Jullov fredag 23.12.2016–fredag 6.1.2017

Vårterminen måndag 9.1–lördag 3.6.2017
Sportlov måndag 20.2–fredag 24.2.2017 (v. 8)

Läsåret 2017-2018

Höstterminen tisdag 15.8.2017 - fredag 22.12.2017
Höstlov torsdag 19.10.2017 - fredag 20.10.2017
Jullov lördag 23.12.2017 - söndag 7.1.2018

Vårterminen måndag 8.1.2018-fredag 1.6.2018
Sportlov måndag 19.2.2018 - fredag 23.2.2018