Avgifter

Förskoleundervisningen varar fyra timmar per dag och är avgiftsfri. Om barnet behöver dagvård utöver förskolan  räknas dagvårdsavgiften enligt följande:

  • för dagvård högst 3 timmar per dag betalas 35 % av avgiften för heldagsvård,
  • för dagvård 3-5 timmar betalas 60 % av avgiften för heldagsvård och
  • för dagvård över 5 timmar betalas 80 % av avgiften för heldagsvård.

Dagvårdsavgiften beror på familjens storlek och inkomster. Mera information om dagvårdsavgifterna hittar du här. Om barnet behöver dagvård på sommaren (före 12.8.2015  eller fr.o.m. 6.6.2016) betalas normal dagvårdavgift.