Avgifter

Förskoleundervisningen varar fyra timmar per dag och är avgiftsfri. Om barnet behöver dagvård utöver förskolan  räknas dagvårdsavgiften enligt följande:

  • för dagvård högst 3 timmar per dag betalas 35 % av avgiften för heldagsvård,
  • för dagvård 3-5 timmar betalas 60 % av avgiften för heldagsvård och
  • för dagvård över 5 timmar betalas 80 % av avgiften för heldagsvård.

Dagvårdsavgiften beror på familjens storlek och inkomster. Mera information om dagvårdsavgifterna hittar du här.