Boställs daghem och förskola

Esbobilder 700.jpg

I Boställs daghem och förskola arbetar vi för en positiv och öppen gemenskap där verksamheten utgår från barnens och familjernas behov och önskemål. En uppmuntrande och tillåtande atmosfär stöder barnets självkänsla. Vi lägger fokus på jämlikt bemötande och livslångt lärande.

Daghemmet har tre barngrupper, två 0-5 års grupper och en förskolegrupp.

Grundat 2008.