Kungsgårds daghem och förskola

Esbobilder 1076.jpg

Kungsgårds daghem och förskola består av sex barngrupper inklusive två förskolegrupper.

Barnets bästa ligger i fokus för vår verksamhetskultur. Vi vill erbjuda en stimulerande och mångsidig inlärningsmiljö för alla barn. Grundpelaren är glädje, trygghet och kvalitet.