Lagstads daghem och förskola

Esbobilder 1155.jpg

Lagstads daghem är beläget i Esbo centrum strax intill stadshuset i anslutning till Lagstads skola på norra sidan om tågbanan.
Daghemmet hör till Esbo centrum-Norra området.

Vi strävar till att skapa och upprätthålla en trivsam atmosfär som ger barnen förutsättningar till harmonisk utveckling i överensstämmelse med läroplanens mål på alla utvecklingsområden.

Vår vardag skall präglas av ett gott samarbete mellan barn, personal och föräldrar. Vi har ett aktivt samarbete med Lagstads skola som fungerar i samma byggnad. Språket, motoriken samt musik- och miljöfostran ges extra tyngd i vårt daghem.

Tre daghemsgrupper för barn i åldern 1-5 år och två förskolegrupper.

Daghemmet är grundad 1983, förskolan 1972.