Storängens daghem och förskola

Daghemmet och förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande i samarbete med föräldrarna.
Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet där vård, fostran och lärande bilder en helhet. Miljön i daghemmet och förskolan är trygg, rolig  och lärorik. Barnets egna initiativ, intressen och ideér synliggörs och beaktas i verksamheten. Vårt arbetssätt är att vara nära och närvarande barnet.

Storängens daghem och förskola deltar i pilotprojekt

Esbo stad håller som bäst på med ett projekt att utveckla elektroniska tjänster. I första skedet av pilotprojektet har vi utvecklat en kalender, som några av stadens dagvårdsenheter testar under våren 2017. Under pilotprojektet vill vi försäkra om att kalendern fungerar smidigt innan den tas i användning för alla dagvårdsenheter.

Till kalendern