Svenska bildningstjänster

Vår kundtjänst finns på Vindgränden 6 i Hagalund och hjälper till med frågor som rör

  • småbarnspedagogik
  • utbildning
  • kultur
  • ungdomsverksamhet
  • Esbo Arbis

Kundtjänsten betjänar tisdag, onsdag och fredag kl. 10-12 och 13-15, tfn 09 816 27600, e-post svebi@esbo.fi

Frågor kring dagvårdsansökan riktas till samma nummer måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9.00-11.30. Övriga tider per e-post: dagis@esbo.fi.

Ledningen för Svenska bildningstjänster

Barbro Högström, direktör
tfn 09 816 52344

Christel Henriksson, sekreterare  
tfn 09 816 52341

Outi Saloranta-Eriksson, undervisningschef 
tfn 09 816 52345

Jaana Suihkonen, förvaltningschef  
tfn 09 816 52353

Kristina Falkenstedt, tf. utvecklingschef
tfn 043 824 5580

Linda Ekholm, informatör
tfn 043 826 6831

E-postadresserna är förnamn.efternamn@esbo.fi

Förvaltningens besöksadress: Kamrersvägen 3 B, 5. vån i Esbo centrum.
Du hittar oss i Esbo torg-köpcentret, ingången på hörnet som vetter mot Entresse/parkeringsområdet.
Postadress: Svenska bildningstjänster, PB 32, 02070 ESBO STAD