Reseunderstöd

Reseunderstöd kan bara beviljas för resa till/från förskolan, d.v.s. inte för resa till/från dagvård i samband med förskolan. Reseunderstöd kan man få bara om barnet går i sin närförskola och om vägen är längre än 3 km.

Reseunderstödet motsvarar priset av kollektivtrafikens periodbiljett för en vuxen. När barnet fyllt sju år beviljas på basis av vårdnadshavarnas ansökan kollektivtrafikens resekort för den resterande tiden.

Reseunderstöd eller skjuts kan beviljas även för kortare sträcka, om vägen som används anses vara särskilt riskfylld med beaktande av barnets ålder eller om det finns andra särskilda omständigheter. Vid särskilt vägande skäl och på basis av läkarintyg kan man även ansöka om abonnerad skjuts för barnet. 

Ansökan om reseunderstöd för förskola 2016-2017

Riktlinjer för beviljande av skolskjuts (gäller även förskolan)