Grundläggande utbildning

Grundskolan har som mål att ge eleverna en allmänbildande grundutbildning, stödja elevernas utveckling samt att ge sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. Den grundläggande utbildningen är gratis och innefattar bland annat läromedel, måltider och elevvård. Undervisningen följer läroplanen för Esbo stads svenska grundskolor. Den grundläggande utbildningen är nioårig.

I Esbo finns följande svenskspråkiga skolor:
Bemböle skola, åk 1-4
Boställsskolan, åk 1-6
Finno skola, åk 1-6. Dessutom specialundervisning i åk 1-9
Karamalmens skola, åk 1-6
Kungsgårdsskolan, åk 1-6
Lagstads skola, åk 1-10
Mattlidens skola, åk 1-9
Rödskogs skola, åk 1-4
Smedsby skola, åk 1-6
Storängens skola, åk 1-9
Vindängens skola, åk 1-6.