Anvisande av skola i åk 7

Eleverna i åk 6 anvisas en närskola i åk 7 med ett beslut som beroende på vårdnadshavarnas önskemål antingen publiceras i Wilma eller som postas 17.2.2017. Skolplatsen bestäms utifrån elevens skola i åk 6 enligt följande:

Lagstads skola åk 7-9: Boställsskolan, Lagstads skola, Karamalmens skola, Kungsgårdsskolan

Mattlidens skola åk 7-9: Mattlidens skola, Smedsby skola, Vindängens skola

Storängens skola åk 7-9: Finno skola, Storängens skola

Om eleven önskar gå i någon annan skola än den skola som kommunen anvisar, ska ansökan göras senast 3.3.2017. Beslut om annan skola än närskola fattas senast 31.3.2017.

En elev är berättigad till skolreseförmån endast om eleven går i den närskola som kommunen anvisat. I första hand beviljas skolreseförmånen som kollektivtrafikens resekort. Skolvägen ska vara över 5 kilometer.

Info om skolgång i så kallad Urhea-klass får du vid informationstillfället i Lagstads skola 2.3.2017 kl. 18-20. Sista anmälningsdag till Urhea-klass är 10.3.2017. Anmälan görs via Wilma. Bekräftelse skickas senast 31.3.2017. Urhea-klasser finns i Lagstads, Mattlidens och Storängens skolor.