Elevupptagningsområden

Den blivande skolan bestäms av hemadressen. Du kan kontrollera ert elevupptagningsområde via Karttjänsten.

1. Välj Områdessökning

2. Välj Svenskspråkigt elevupptagningsområde i punkt 1

3. Skriv in hemadressen i punkt 2