Skolbespisning

Eleverna serveras en avgiftsfri varm måltid i skolan. Skolan stöder vårdnadshavarnas fostrande arbete genom att utveckla barnets bordsskick och matvanor samt genom att ge eleverna insikt om kostens betydelse för hälsan.

Specialdieter

 I skolorna i Esbo serveras dietmat om det finns uttryckliga medicinska eller etiska skäl för detta. Specialdieter tillreds inom skolbespisningen på basis av läkarintyg. Läkarintyg krävs inte i fråga om laktosfattig eller laktosfri kost, vegetarisk kost eller religiös kost.

Lämna in blanketten "Anmälan om specialdiet" till skolhälsovårdaren i din skola. Lämna också in din måltidsplan om du är diabetiker. Om du lider av någon svår födoämnesallergi skall du dessutom lämna en entydig förteckning över de födoämnen som är tillåtna för dig. Födoämnesallergier brukar avta med åren. Meddela skolköket om din kost kan utvidgas.

Diskutera vid behov din skolmat med kosthållschefen, skolhälsovårdaren och dietisten. Målsättningen är att din skolmat skall vara mångsidig och i princip likna den övriga skolmaten.

Vegetarisk kost

Skolorna i Esbo kan erbjuda vegetarisk kost. Vegetarianer serveras lakto-ovovegetarisk mat. Maten innehåller utöver produkter från växtriket (spannmål, potatis, grönsaker, svamp, frukt, bär) dessutom ägg och mjölkprodukter. Genom tillägg av ägg och mjölkprodukter förbättras måltidens näringsinnehåll i fråga om vitaminerna B2  och B12, kalcium och zink och risken för bristsymptom minskar väsentligt. Vid tillredningen av vegetarisk kost används inte kött, köttprodukter eller korv, däremot nog gelatin, djurfett (ingår  t.ex. i margarin) och av djurfett producerade tillsatsämnen. Rätterna tillreds av vanliga livsmedel. Den vegetariska lunchen omfattar en varm huvudrätt, en portion färska grönsaker, knäckebröd eller något annat fullkornsbröd, näringsfett och en måltidsdryck. Ät av alla sektorer för att få tillräckligt energi och skyddsämnen. I praktiken behöver du en större portion än de som äter blandad kost eftersom den vegetariska kosten ger mindre energi och proteiner.

Om du på grund av allergi måste undvika många slags grönsaker, diskutera saken med kosthållschefen , hälsovårdaren och dietisten.

Din anmälan om vegetarisk kost är en förbindelse att äta vegetariskt varje dag. Meddela frånvaro till köket eftersom portionerna tillreds speciellt för dig.

Ytterligare uppgifter om specialdiet fås av skolans kosthållschef eller av Esbo Catering.

Ytterligare information

Skolornars matsedlar

Anmälan om specialdiet