Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet ordnas för elever i årskurs ett och två samt för elever som har beslut om särskilt stöd. Verksamheten ordnas både som stadens egen verksamhet och som understödd verksamhet av föreningar och privata producenter. Svenska bildningstjänster koordinerar verksamheten. Om du har frågor, kontakta eftis@esbo.fi eller Svenska bildningstjänsters kundtjänst.

Ansökan
Ansökningstiden till eftis för läsåret 2017-2018 är 10.1-28.4.2017. Ansökan görs via webbtjänsten Wilma. Du hittar ansökningsblanketten under fliken "Ansökningar och beslut". Ansökningar som inkommit i maj behandlas i juni. Ansökningar som inkommer i juni eller juli behandlas i augusti.

De blivande ettorna får information om ansökan till eftermiddagsverksamhet i ett brev som skickas hem i december. De blivande tvåorna får i mars information via Wilma om ansökan.

Beslutet om eftisplats publiceras i Wilma 12.5.2017.

Verksamhetstid och deltagaravgift
Läsåret 2016-2017:
deltid (till kl. 15.00) 80 euro per månad 
heltid (till kl. 17.00) 140 euro per månad
 
Observera att det är möjligt att ändra verksamhetstiden i eftis tidigast från början av vårterminen.
Ändringar i verksamhetstid och uppsägning av eftisplats gör du via Wilma (Ansökningar och beslut). Ändringarna träder i kraft efter följande hela kalendermånad, dvs. om du meddelar om ändring av verksamhetstid 15.3 träder den i kraft 1.5.

Det är möjligt att ansöka om halvering av eller befrielse från avgift. Anvisningar och ansökningsblankett finns nere på sidan.

Mellanmål
Barn som deltar i eftermiddagsverksamheten serveras mellanmål. Mellanmålet ingår i deltagaravgiften.

Försäkring
Eftisarrangören ansvarar för att nödvändiga försäkringar är i kraft. Vården vid olycksfall som drabbat ett barn i eftermiddagsverksamheten är avgiftsfri för barnet.

Samarbete med vårdnadshavare
Ett gott samarbete med barnets vårdnadshavare är en viktig utgångspunkt för eftermiddagsverksamheten. Tillsammans med vårdnadshavaren kommer eftiset överens om t.ex. praktiska arrangemang gällande avhämtning av barnet, allergier, diet och läxläsning. Eftermiddagsarrangören diskuterar alltid först med vårdnadshavaren om eventuella problem barnet möter i eftermiddagsverksamheten.

Morgonverksamhet
Enligt stadsstyrelsens beslut understöder Esbo endast eftermiddagsverksamheten. En arrangör av morgonverksamhet svarar själv för verksamhetens innehåll och avgifter. Var i kontakt med skolan för att få mera information om eventuella morgonklubbar.