KULPS!

Kultur- och motionsstigen Kulps tar eleverna i Esbos grundskolor till kultur- och idrottsplatser i hemstaden. Allt kan man inte lära sig i klassrummet; man måste komplettera med besök i världen utanför.

Inom Kulps-programmet kan man besöka olika platser, t.ex. idrottsplatser, kulturobjekt och bibliotek. Kulps är en del av den avgiftsfria grundundervisningen och syftet är att alla elever under sina nio år i grundskolan ska lära känna de viktigaste platserna i Esbo.

 kulps_1ru_rgb.jpg