Mattelandet

Mattelandet i Esbo är ett resurscentrum för undervisningen i matematik.

Verksamhetsidé

Med hjälp av konkretisering av matematiska begrepp på ett mångsidigt sätt utveckla lärandet samt stöda och inspirera personal, barn och elever i daghem och skolor i Esbo.
Gränsöverskridande samarbete för att utveckla undervisningen.


Mattelandet hjälper till med

- fortbildning
- temadagar
- samarbete med hemmen
- matematiktävlingar och spelturneringar
- material och litteratur
- personlig handledning
- utredningar
- att möta nya behov som föds i daghem och skolor.

Mer om Mattelandet

Mattelandet finns också på Facebook! Följ gärna för att få aktuell information om verksamheten.

Radio Vega gjorde ett inslag om Mattelandet som sändes 9.11.2016. Här kan du lyssna på sändningen, Mattelandets inslag börjar vid 36:36.