Fortbildning våren 2017

Lärare, förskole- och dagvårdspersonal i Esbo – Välkommen till Mattelandet!

Förhandsanmälan en vecka före respektive tillfälle. Servering till självkostnadspris.

Mattelandet inbjuder till följande evenemang under vårterminen 2017:

  • tisdag 31.1 kl 14:00-16:00: Programmering och mångsidig bedömning, för lärare i åk 5-6
  • torsdag 2.2 kl 18:00-19:30: Familjekväll, för barn i sällskap med minst en vuxen, deltagande på inbjudan av klass-/speciallärare
  • torsdag 16.3 kl 9:30-13:00: Kängurutävlingen och Mattelandets spelturneringar, för elever i åk 3-9
  • tisdag 28.3 kl 9:30-13:00: Kängurudag nr 2, samma deltagare som 16.3

Mattelandet arrangerar under våren undervisning i schack, ifall det finns minst fem intresserade skolor som vill sända elever.

Fler familjekvällar, ett projekt med aktiviteter för elever i åk 7 samt schackträffar för elever är under planering. Vi arrangerar ett programmerings- och bedömningstillfälle för lärare i åk 5-6 i januari. Kängurutävling och spelturneringar står på programmet i mars. Datum för våren 2017 sänds ut i december.
 
Utöver detta erbjuder Mattelandet service för dagvård och grundskola enligt överenskommelse, t.ex. föräldramöten, utredningar, handledning (personlig eller för ett kollegium), temadagar samt utlåning av spel och material.
 
Mattelandet vill utveckla – med dig!