Resursbricka 2016-2017

Mattelandet i Esbo erbjuder en del av sin resurs på en ”bricka”. Skolor och daghem får välja det som är mest aktuellt och kontakta Mattelandet per e-post för att överenskomma om datum för önskade evenemang. Fortbildningen hålls i Mattelandet i Esbo (i Lagstads skola, Esbogatan 7, Esbo centrum). Temadagar och föräldramöten kan enligt överenskommelse hållas även annanstans. Personalen i Mattelandet är samma som förra läsåret.

FORTBILDNING

Matematikprogram för sammanhållen förskole- och nybörjarundervisning (SFN) - program för tre terminer

Tärningsklubben - program för en matematikklubb i åk 1

Multiplikation och division - vägkost för åk 2–4, åk 5–9

Problemlösning - vägkost för klasslärare

Bra prov - om provkonstruktion och om att berika utvärderingen i matematik

Utematte - matteäventyr i förskolan och mattespårning för åk 1–7

ÖVRIGT

Temadag
- mätning åk 1–2
- multiplikation åk 3–6
- utematte åk 1–7

Föräldramöte
- anförande (30 min) på ett föräldramöte (> 50 deltagare) i en skola eller ett daghem; rubriker: Matematik i familjen eller Kom ihåg minnessiffran! – om att stöda barnet hemma