Skolor

Grundläggande utbildning på svenska ordnas i tolv skolor i Esbo.

Skolor med undervisning i åk 1-6:

Bemböle skola (åk 1-4)
Boställsskolan
Finno skola (dessutom smågruppsundervisning i åk 1-9)
Karamalmens skola
Kungsgårdsskolan
Mårtensbro skola
Rödskogs skola (åk 1-4)
Smedsby skola
Vindängens skola

Skola med undervisning i åk 7-9

Sökövikens skola

Sammanhållna grundskolor, åk 1-9

Lagstads skola (åk 1-10)
Mattlidens skola

Nyheter

RSS
  • Läsåret avslutas lördagen den 30 maj 2015.
  • Det är dags att ansöka om understöd för att ordna eftisverksamhet för elever i åk 1 och 2 i Esbo.
  • Alla elever i åk 6 får vecka 6 (2-6.2.2015) ett brev som berättar om den skola eleven ska börja i till hösten.
  • Ett samarbete med idrottsakademin Urhea öppnar nya möjligheter för eleverna i årskurs 7-9 i Esbos svenskspråkiga skolor. Lagstads skola, Mattlidens skola och Sökövikens skola - kommer alla nästa höst att erbjuda eleverna i åk 7 bättre förutsättningar att kombinera skola och ett aktivt idrottande.

  • En ny lag om elev- och studerandevård trädde i kraft 1.8.2014. Den berör barn och unga i förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasium och yrkesläroanstalter. Tyngdpunkten ligger som tidigare på förebyggande arbete och på att stöda gemenskapen i skolan.
Publicerad 13.2.2012 kl. 0.00 , uppdaterad 21.8.2013 kl. 12.35

Ämne:
  • Skolor, 
  • Grundläggande utbildning, 
  • Utbildning
Målgrupp:
  • Elever och studerande, 
  • Barn och familjer