Skolor

Grundläggande utbildning på svenska ordnas i tolv skolor i Esbo.

Skolor med undervisning i åk 1-6:

Bemböle skola (åk 1-4)
Boställsskolan
Finno skola (dessutom smågruppsundervisning i åk 1-9)
Karamalmens skola
Kungsgårdsskolan
Mårtensbro skola
Rödskogs skola (åk 1-4)
Smedsby skola
Vindängens skola

Skola med undervisning i åk 7-9

Sökövikens skola

Sammanhållna grundskolor, åk 1-9

Lagstads skola (åk 1-10)
Mattlidens skola

Nyheter

RSS
  • Förbundet Hem och skolas kampanj "Vuxna skapar vänskap" uppmärksammar vuxna som är goda förebilder inom den finlandssvenska skolan. En av de tio som i höst belönas är Mårtensbro skolas vaktmästare Kenneth Mariani-Cerati.
  • Esbo stads Lokalcentral påbörjar undersökningar av inneluft och byggnadskonstruktioner när det gäller Rödskogs skola i norra Esbo. Detta görs som ett komplement till den inspektionsrapport av Esboregionens miljö- och hälsoskydd som konstaterade att en hälsorisk föreligger i skolbyggnaden.
  • Bokning av skollokaler för regelbunden kommuninvånarverksamhet 25.8-4.12.2014 och 7.1 - 8.5.2015: skolornas klassrum, auditorier, matsalar och aulor
  • Undervisningen i Rödskogs skola fortsätter tills fler utredningar har gjorts av stadens Lokalcentral. Tidtabellen för när olika mätningar och granskningar är gjorda klarnar inom några dagar och en uppskattning är att det rör sig om några veckor innan resultaten är klara.
  • Anmälan till årskurs 1 inom den grundläggande utbildningen i Esbo börjar den 2.1.2014. Om eleven kan studera både på svenska och finska, kan vårdnadshavaren välja om barnet anmäls till svensk- eller finskspråkig grundläggande utbildning.
Publicerad 13.2.2012 kl. 0.00 , uppdaterad 21.8.2013 kl. 12.35

Ämne:
  • Skolor, 
  • Grundläggande utbildning, 
  • Utbildning
Målgrupp:
  • Elever och studerande, 
  • Barn och familjer