Bemböle skola arbets- och lovtider

LÄS- OCH LOVTIDER 2016-2017

Höstterminen            16.08.2016 - 22.12.2016

Arbetsdag (lördag)       15.10.2016
Höstlov                         20.10.2016 - 21.10.2016

Inarbetad lovdag          05.12.2016
Jullov                            23.12.2016 - 08.01.2017

Vårterminen               09.01.2017 - 03.06.2017

Sportlov v. 8                 20.02 – 26.02.2017

Påsklov                        14.04 - 17.04.2017

Arbetsdag (lördag)       20.05.2017

Inarbetad lovdag          26.05.2017

Avslutning                    03.06.2017

ARBETS- OCH LOVTIDER 2017-2018

Höstterminen  15.8.2017-22.12.2017

Höstlov           19.10.2017-20.10.2017

Jullov              23.12.2017-7.1.2018

Vårterminen     8.1.2018-2.6.2018

Sportlov           19.2.2018-23.2.2018