Bemböle skola direktionen

Varje skola har en egen direktion. Direktionens medlemmar väljs bland elevernas
vårdnadshavare.   
Till direktionens uppgifter hör att bevaka skolans arbete och intressen samt befrämja
samarbetet mellan hem och skola.   
Skolans direktion godkänner skolans läsårsplan. Direktionsmötesprotokollet finns till påseende
på skolans infotavla en vecka efter mötet.
   

 Medlemmar

  Telefon

Ersättare

 Ordförande

 Christian Lundell

 christian.lundell@pat.com

 040-594 4579

 Kenneth Lindén

 Viceordförande

 Jonita Siivonen

 jonita.siivonen@helsinki.fi

 Milla Engström

 Medlem

 Heikki Piippo

 heikki.piippo@napa.fi

 050-534 6563

 Fredrik Björklund

 Medlem

 Gunilla Björkqvist

 bjorkqvist.gunilla@gmail.com

 050-341 7400

Ann-Charlotte Åkerholm

 Personalrepresentant

 Ulf-Johan Sunabacka

 uffe.sunabacka@esbo.fi

 043-825 3911

 Pasi Tornberg

 Personalrepresentant

 Maria Ahvonen

maria.ahvonen@esbo.fi

 Annette Alm

 Agneta Torsell

 agneta.torsell@esbo.fi

  050-358 2397