Boställsskolan

Boställsskolan ligger i Alberga i Esbo. Skolan arbetar i ett skolhus, som är byggt på 1960-talet. Den grundades år 1881 och är Esbos nästäldsta skola. Skolan är liten och arbetar delvis med sammansatta klasser. Förskolan finns under samma tak och är dagligen involverad i skolans verksamhet. I skolan verkar även Boställs daghem.