Elevförsäkring

I händelse av olycksfall är eleverna försäkrade av Esbo stad. Försäkringsbolaget ersätter kostnaderna för resor, undersökningar och vård som förorsakats av olycksfall i skolan. (Glasögon som gått sönder ersätts inte.) Försäkringen ersätter avgifter för hälsovårdstjänster inom den offentliga sektorn, som t.ex. hälsovårdscentral, kretssjukhus, centralsjukhus och universitetscentralsjukhus.