Frånvaro

Om eleven stannar hemma från skolan p.g.a. sjukdom måste klasslärare underrättas så fort som möjligt. Ring och meddela oss på skolans telefonnummer 09 816 27438. Det går också bra att meddela via Wilma till klassläraren.

På vårdnadshavarens skriftliga anhållan kan klassläraren bevilja rätt till högst en veckas frånvaro. Rektorn beviljar lov för längre tid. Anhållan kan göras via Wilma.

Påminn era barn att be om läxor före de åker på semester.