Skolans dagliga arbetstider

Lektionstider

Lektion 1 kl. 8.00 - 8.45
Lektion 2 kl. 9.00 - 9.45
Lektion 3 kl. 10.00 - 10.45
Lektion 4 kl. 11.00 - 11.45 (åk 3-6)
Lektion 4 kl. 11.15 - 12.00 (åk 1-2)

Lunch kl. 10.45 - 11.15 (åk 1-2)
Lunch kl. 11.45 - 12.15 (åk 3-6)

Lektion 5 kl. 12.15 - 13.00
Lektion 6 kl. 13.00 - 13.45