Skolmåltider

Skolmaten kommer från Postipuunkoulu. Om en elev p.g.a. sjukdom eller av annan orsak inte kan äta all slags mat bör skriftligt meddelas hälsovårdaren och klassläraren. Blanketter för ändamålet finns på stadens hemsida.