Kontaktuppgifter

Maria Laurén-Lindholm
rektor
resurslärare
09-816 50381
fornamn.efternamn@esbo.fi

Madeleine Gustavsson
vicerektor
klasslärare i åk 5-6
fornamn.efternamn@esbo.fi

Anna Rokka-Söderlund
klasslärare i åk 1
fornamn.efternamn @esbo.fi

Janica Lönn
klasslärare i åk 2
fornamn.efternamn @esbo.fi

Pernilla Kylander
klasslärare i åk 3
fornamn.efternamn @esbo.fi

Johanna Lindholm
klasslärare i åk 4
fornamn.efternamn @esbo.fi

Maria Sandström (onsdagar och torsdagar)
speciallärare
043-824 5979
fornamn.efternamn@esbo.fi

Patrick Rothberg (torsdagar)
timlärare i teknisk slöjd
 
Carola Sand
skolgångsbiträde

Yvonne Palin-Vuori (onsdagar och torsdagar)
kanslist 
050-466 2003
förnamn.efternamn@esbo.fi

Elise Sovio 
skolpsykolog
050-468 3411
fornamn.efternamn @esbo.fi

Hanna Hentinen (varannan tisdag, ojämna veckor)
skolkurator
050-5275289
fornamn.efternamn @esbo.fi

Teresa Lybeck (måndagar)
skolhälsovårdare
043-824 8913
fornamn.efternamn@esbo.fi

Mona Ahola
skolmormor

Eftisledare:
Daniela Lindholm
044-788 6284

Köket
Anu Järvi