Elevhälsoteamet

Teresa Lybeck
skolhälsovårdare
043-824 8913
fornamn.efternamn@esbo.fi

Maria Sandström
speciallärare
043-824 5979
fornamn.efternamn @esbo.fi

Elise Sovio
skolpsykolog
050-468 3411
fornamn.efternamn @esbo.fi

Hanna Hentinen 
skolkurator
050-5275289
fornamn.efternamn @esbo.fi

Madeleine Gustavsson
lärarrepresentant
fornamn.efternamn@esbo.fi

Maria Laurén-Lindholm
rektor
09-816 50381
fornamn.efternamn@esbo.fi