Direktionen

                Finno skolas direktion 2013-2016

1 Ordinarie medlem Ersättare
Ordförande Gregory Marschan Patrik Wahlroos
Vice ordförande Annika Westermarck Monika Marschan
2 Petra Wikström-van Eemeren Stina Pitkänen
Personal Mikael Granlund Pia Hokkanen
3 Britt-Marie Lemström Kjell Johansson Ahlbäck
Sekreterare Camilla Herlin 4