Arbets- och lovtider

I Karamalmens skola arbetar vi i tre terminer.  

Utvecklingssamtal med vårdnadshavarna hålls i samband med att termin 2 avslutas.

Läsåret 2016–2017

Höstterminen tisdag 16.8–torsdag 22.12.2016
Höstlov torsdag–fredag 20–21.10.2016
Jullov fredag 23.12.2016–fredag 6.1.2017

Vårterminen måndag 9.1–lördag 3.6.2017
Sportlov måndag 20.2–fredag 24.2.2017 (v. 8)

Eventuellt kan det komma någon arbetslördag till.

Lektionstider

8.10- 8.55  lektion 1
9.00-9.45 lektion 2
10.00-10.45  lektion 3
10.45-11.00 måltid
11.00-11.45 lektion 4
11.15-12.00  lektion 4
11.45-12.00  måltid
12.25-13.10 lektion 5
13.15-14.00  lektion 6
14.15-15.00 lektion 7