Info till hemmen

Läsårets arbets- och lovtider

Läsåret 2016–2017

Höstterminen tisdag 16.8–torsdag 22.12.2016

Höstlov torsdag–fredag 20–21.10.2016

Jullov fredag 23.12.2016–fredag 6.1.2017

Vårterminen måndag 9.1–lördag 3.6.2017

Sportlov måndag 20.2–fredag 24.2.2017 (v. 8)

Karamalmens skola ansöker om att hålla arbetslördag 20.5.2017 för att ha ledigt 26.5.2017.

Dagliga arbetstider

Lektionstider

8.10- 8.55 lektion 1

9.00-9.45 lektion 2

10.00-10.45 lektion 3

10.45-11.00 måltid

11.00-11.45 lektion 4

11.15-12.00 lektion 4

11.45-12.00 måltid

12.25-13.10 lektion 5

13.15-14.00 lektion 6

14.15-15.00 lektion 7

Vid de dagar då eleverna har dubbellektion utan rast de två sista lektionerna slutar de undantagsvis 14.45, allternativt 13.55. Läraren meddelar hemmen ifall hen tar i bruk denna sluttid.