Direktionen

Direktionen


Varje skola har sitt eget förvaltningsorgan, direktionen, vars medlemmar väljs av nämnden Svenska rum för en period på fyra år. Till direktionens huvuduppgifter hör att godkänna skolans arbetsplan och att fortlöpande bevaka skolans arbetsförhållanden, samt att befrämja samarbetet mellan hem och skola.


Direktionens medlemmar 2013 – 2016

Ordinarie medlem  Ersättare
Lena Filipsson-Korento ordf. Jenny Beijar
Anna-Lena Bergroth viceordf. Mikael Winqvist
Janos Arrakoski         Pia Lindborg
Nina Mahlberg Jari-Pekka Törrönen
Päivi Räihä   Martin Bergenwall
Tomas Jaakkola  personalrepr. Johanna Sundberg  personalrepr.
Patrick Rothberg  personalrepr. Birgitta Bergholm  personalrepr.
Tony Björk 046 877 1987
sekreterare