Kontaktuppgifter

Klasslärare

Lärarrum                                                                               0981644566

E-post                                                               förnamn.efternamn@esbo.fi

Erika Bäckström 1 A

Nina Koskelo 1 B

Johanna Sundberg 2 A

Pamela Kivelä 2 B

Sofia Wilén 3 A

Martina Siemssen 3 B

Sonja Henriksén 4 A

Mikaela Wegmüller 4 B

Mariann Kvist 5 A (vice rektor)

Tomas Jaakkola 5 B

Pernilla Blomqvist 6 A

Sabine Smeds 6 B

Anna Carpelan                              speciallärare                        09816 44567

Carola Björnström                         resurslärare

Patrick Rothberg                           slöjdlärare

Jaana Ölander                               Assistent (Ledande eftermiddagsledare) tfn: 043-8266480

Pontus Bäckman                           Assistent

Maria Ekström-Alfthan                   Assistent

Daniel Juslén                                 Assistent (enbart inom eftermiddagsverksamheten)

Joakim Jäntti                                Skolpsykolog                       050 4683410 

Theresa Lybeck                            Skolhälsovårdare                043 824 8913

Anette Karlsson                            Skolkurator

Birgitta Bergholm                         Skolsekreterare                    09816 44565

Tony Björk                                    Rektor                                  0468771987