Lagstads skola

 LAGSTADS SKOLA – EN SKOLA ATT VÄXA I

Lagstads skola är en sammanhållen grundskola med årskurserna 1-10. Skolan har också smågruppsundervisning i åk 7-9.

Läsåret 2014-2015 har skolan ca 480 elever, 50 lärare och 13 skolgångsbiträden.

I skolbyggnaden fungerar även Lagstads daghem och förskola.

Vi anser att alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Vi betonar därför en positiv skolmiljö där de vuxna bryr sig om och där alla elever kan känna sig sedda och hörda.

Eleverna får en högklassig undervisning som ger basfärdigheter för vidare studier. Vi uppmuntrar till elevmedverkan och vill att eleverna är delaktiga i att skapa en skola som ger de värderingar och färdigheter som behövs för framtiden.

Vi vill värna om traditioner samtidigt som vi vill stå mitt i centrum för utveckling och nytänkande.

Lagstads skola är en Unicefskola och en KiVaskola.

http://www.urhea.fi/

Nyheter

RSS
  • Ett samarbete med idrottsakademin Urhea öppnar nya möjligheter för eleverna i årskurs 7-9 i Esbos svenskspråkiga skolor. Lagstads skola, Mattlidens skola och Sökövikens skola - kommer alla nästa höst att erbjuda eleverna i åk 7 bättre förutsättningar att kombinera skola och ett aktivt idrottande.

Publicerad 26.1.2012 kl. 14.04 , uppdaterad 16.6.2015 kl. 15.23

Ämne:
  • Skolor, 
  • Påbyggnadsundervisning , 
  • Grundläggande utbildning, 
  • Utbildning
Målgrupp:
  • Elever och studerande