Lagstads skola

LAGSTADS SKOLA – EN SKOLA ATT VÄXA I

Lagstads skola är en sammanhållen grundskola med årskurserna 1-10. Skolan har också smågruppsundervisning i åk 7-9.Läsåret 2015-2016 har skolan ca 460 elever, 50 lärare och 13 skolgångsbiträden.
I skolbyggnaden fungerar även Lagstads daghem och förskola.


Vi anser att alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Vi betonar därför en positiv skolmiljö där de vuxna bryr sig om och där alla elever kan känna sig sedda och hörda.
Eleverna får en högklassig undervisning som ger basfärdigheter för vidare studier. Vi uppmuntrar till elevmedverkan och vill att eleverna är delaktiga i att skapa en skola som ger de värderingar och färdigheter som behövs för framtiden.
Vi vill värna om traditioner samtidigt som vi vill stå mitt i centrum för utveckling och nytänkande.

Lagstads skola är en Unicefskola sedan 2011 - vi samarbetar med FN:s barnorganisation UNICEF för att vi vill satsa på teman som tolerans, ansvar och respekt. Vi vill fostra våra elever till medmänniskor som även globalt bryr sig om sin omgivning och har kunskap om hur människor i olika delar av världen lever.
Vi ordnar årligen Unicefrunda och Dagsverke-insamling.

https://www.unicef.fi/skolor/

Lagstads skola är en KiVaskola, vilket betyder att vi systematiskt och målinriktat arbetar mot mobbning i skolan. Vi har regelbundna KiVa-lektioner där eleverna får ta del av social träning och vi försöker ge eleverna verktyg att hantera olika situationer.

Vi jobbar med kamratstödjarverksamhet som en förebyggande åtgärd i antimobbningsarbetet.

http://www.kivakoulu.fi/framsida

För att hjälpa eleverna i vardagen och ge dem verktyg att hantera olika situationer får klasser periodvis ta del av ART och DISA.

Lagstads skola har ett årligen återkommande samarbete med EHYTry. Eleverna i åk 5-10 får ta del av drogförebyggande arbete genom HuBu-metoden. Här kan man läsa mer om arbetet:

http://www.ehyt.fi/fi/toiminta/kohderyhmat/lapset_ja_nuoret

http://www.urhea.fi/

Nyheter

RSS
  • Lagstads, Mattlidens och Storängens skolor samarbetar med idrottsakademin Urhea. Sista anmälningsdag till Urhea-klass är 11.3.2016.
  • Ett samarbete med idrottsakademin Urhea öppnar nya möjligheter för eleverna i årskurs 7-9 i Esbos svenskspråkiga skolor. Lagstads skola, Mattlidens skola och Sökövikens skola - kommer alla nästa höst att erbjuda eleverna i åk 7 bättre förutsättningar att kombinera skola och ett aktivt idrottande.

Publicerad 26.1.2012 kl. 14.04 , uppdaterad 2.12.2015 kl. 9.14

Ämne:
  • Skolor, 
  • Påbyggnadsundervisning , 
  • Grundläggande utbildning, 
  • Utbildning
Målgrupp:
  • Elever och studerande