Föräldramöten

I maj ordnas möten för vårdnadshavare vars barn startar sin skolgång i åk 1, åk 5 eller åk 7 på  Lagstad hösten 2017.

Föräldramöte för blivande femmor: tisdagen den 16.5 kl.18.30

Möte för blivande sjuor, både elever och vårdnadshavare är välkomna: onsdagen den 17.5 kl.18.00

Föräldrmöte för blivande ettor: måndagen den 29.5 kl.18.30