Arbets- och lovtider

Arbets- och lovtider läsåret 2016-2017

Höstterminen 16.08.2016-22.12.2016

Arbetsdag (lördag) 15.10.2016

Höstlov 20.10-21.10.2016

Inarbetad lovdag 05.12.2016

Jullov 23.12.2016-08.01.2017

Vårterminen 09.01.2017-03.06.2017

Sportlov 20.02-26.02.2017 (vecka 8)

Påsklov 14.04-17.04.2017

Arbetsdag (lördag) 20.05.2017

Inarbetad lovdag 26.05.2017 

Avslutning och betygsutdelning 03.06.2017

Arbets- och lovtider  2017-2018

Höstterminen 15.8.2017 - 22.12.2017

Höstlov 19.10.2017 - 20.10.2017 

Jullov 23.12.2017 - 7.1.2018

Vårterminen 8.1.2018 - 2.6.2018

Sportlov 19.2.2018 - 23.2.2018