Mattlidens skola - en skola i tiden!

Mattlidens skola är en sammanhållen grundskola åk 1 - 9. Skolan har ca 690 elever och 70 lärare. Mattlidens skola är en del av Mattlidens skolcentrum med både daghem, förskola, grundskola och gymnasium på samma backe. Som skolans tf.rektor fungerar Carita Nyberg och skolans  tf.biträdande rektor Tove Forsen.  Mats Österback jobbar som platschef i åk 7-9.Med i skolans ledninggrupp är dessutom Susann Paul, Kerstin Aspelin, Victoria Lang och Jesse Martelius.

Eleverna i Mattlidens skola får en högklassig utbildning och lär sig de värderingar, det uppförande och de levnadssätt som behövs för ett gott liv och en hållbar framtid.

Vi betonar kontinuitet och skapar öppna och föränderliga inlärningsmiljöer som utvecklar elevernas sociala kompetens. Vi strävar efter större elevmedverkan vilket motiverar eleven att ta ansvar för sin egen inlärning.

Under fliken Aktuellt hittar du mer om vad som är på gång hos oss just nu.