Arbets- och lovtider

2016 - 2017

Läsårets arbets- och lovtider

Period 1

16.8.- 7.10.2016

Period 2  

10.10-30.11.2016
Höstlov 20 - 21.10.2016

Period 3  

1.12.2016 - 3.2.2017
Måndag 5.12 ledig p.g.a. arbetslördag 20.5.2017 då det är stafettkarneval
Jullov 23.12.2016 - 6.1.2017

Period 4

6.2 - 31.3.2017
Sportlov 20- 26.2.2017

Flexvecka
3.4 - 7.4.2017

Period 5 

10.4 - 3.6.2017
Påsklov 14-17.4. 2017
Kristihimmelfärd 25.5.2017 ledig
Arbetslördag 20.5.2017 för stafettkarneval, eftersom vi är lediga 5.12.2016

Föräldramöten

För åk 1-9, torsdag 8.9.2016 ,
+ klassvisa möten före/efter, separat info senare.

Esbos utbildningsmässa, för årskurs 9 fortsatta studier, december 2016

För årskurs 7 tillval, torsdag  19.1.2017

För blivande elever i åk 7, torsdag 20.4.2017

För blivande elever i åk 1, torsdag 11.5.2017

Lektionstider:
Lektion 1 kl. 8.15 – 9.30
Lektion 2 kl. 9.45 – 11.00
LUNCH
Lektion 3 kl. 11.45 – 13.00
Lektion 4 kl. 13.15 – 14.30
Lektion 5 kl. 14.35 – 15.50