Kontaktuppgifter

PERSONAL I RÖDSKOGS SKOLA 2016-2017

All personal i skolan kan nås per mail på fornamn.efternamn@esbo.fi

Skolans telefonnummer

046-877 2725

Rektor
Agneta Torsell   09 816 32670 / 050-358 2397
anträffbar i Lagstads skola

Biträdande rektor, platschef i Rödskogs skola
Annika Fonselius  046-877 1718 
anträffbar i Lagstads skola 

LÄRARE

ÅK 1-2
Linda Persson                      

ÅK 3-4  
Charlotta Kanerva  

Resurslärare: Christina Eestilä

Skolgångsbiträde: Mia-Maria Vartiainen
 

ÖVRIG PERSONAL

Skolhälsovårdare
Tanja Pastewka        050-408 7261

Skolläkare
kontakta skolhälsovårdaren

Tandvård
Kalajärvi tandklinik    09 816 32380

Skolpsykolog
Joakim Jäntti             050-468 3410

Skolsekreterare
Annette Alm               046-877 3478
i skolan vid behov

Kalajärvi centralkök   09 816 59125
 

Gårdskarl
Ville Mesiäinen         050- 350 7617


FÖRSKOLA OCH DAGHEM

Föreståndare
Irmeli Vartiainen         046-877 1923
 

E FTIS

Eftisledare
Birgit Jakobsen-Korvenoja        040-584 8855
korvenoja@kolumbus.fi

KLUBBVERKSAMHET

Mulleledare
Bibi Jakobsen-Korvenoja & Anne Molander